Andres Herkel
RAAMATUD >> Müüt ja mõtlemine
MÜÜT JA MÕTLEMINE


Ilmumisaasta: 2002
Kirjastus: Ilmamaa
Toimetaja: Märt Läänemets
Kujundaja: Epp Kaavere

Lehekülgi: 272


Raamatust lähemalt 
“Müüt ja mõtlemine” on raamat nendele, kes tunnevad huvi orientalistika, võrdleva kultuuriloo, ajaloolise psühholoogia ja varafilosoofiliste tekstide vastu. See on raamat müüdist ja religioonist, inimese püüdlemisest kõrgema tõe saavutamisele ning argikogemuste üldistamisele.

Põhiliselt upanišadidele ja budistlikele tekstidele tuginedes vaatleb autor, kuidas kujunevad vanaindia kultuuris a
rusaamad tajust, mälust, põhjuslikkusest ja mõtlemisest. Sellega kaasnevalt vaadeldakse, kuidas suhestuvad omavahel müüt ja ajalugu, müüt ja psühholoogia, aga ka müüt ja teadus.

Lisaks tõlkekatketele vanaindia tekstidest sisaldab raamat ohtralt võrdlevaid näiteid teistest vanaaja kultuuridest; samuti lääne teadlaste – indoloogide, etnoloogide, semiootikute, kultuuriantropoloogide ja psühholoogide – teoreetilisi üldistusi.


Linnart Mäll:

Tunnen Andres Herkelit 1980. aasta sügisest peale. Värske psühholoogiatudengina astus ta ühel õhtupoolikul TRÜ orientalistikakabinetti, et end kirja panna orientaalõpingutele. Idahuvilisi oli tollal nii palju, et midagi erilist ta sammus ei paistnud.

Eriline paistsi ta hiljem. Selles, et Herkel hakkas tõsiselt sanskriti keelt õppima ning India psühholoogiat ja mütoloogiat uurima. Tõelise huvi esimesteks viljadeks olid kursusetööd, seejärel diplomitöö, edasi mitmed artiklid ning magistritöö (1997). Nüüd siis ka raamat, mida praegu käes hoiate.

Pärast ülikooli lõpetamist on kõik see tulnud muu töö kõrvalt. Muu töö on aga Herkeli viinud Eesti vabariigi poliitikasse. Poliitikuna hoiab Herkel joont, mida iseloomustab kõlbeline nõudlikkus. Tema sellealased vaated on vormitud samuti raamatusse - "Ajalugu on rikas" (Tallinn, Virgela, 1997).

Kuid tundub, et praegune raamat on Herkelile eneselegi lähedasem. On ju selle ideid ja mõtteid pikka aega endas kandnud ja tutvustanud.

Orientalisti ning indoloogina on Herkel eriliseks huviobjektiks inimese meel ja salla avaldumine muistsetes kirjalikes tekstides. Mõtlemise ja müüdi vahekord on tema uurimuses leidnud huvitava originaalse lahenduse, mis annab lootuse arvata, et selle raamatu mõju on ergastav ja kestev.